Deze lessenreeks is een initiatief vanuit het project Jeugd en Onderwijs dat Cubiss uitvoert in opdracht van de Provincie Limburg.

Auteurs
Mirjan Albers en Sonny Mathura (Cubiss)

Redactie
Swaans Communicatie

Ontwerp 
Rian Ontwerp

Website
Quichot Multi Multi Media

De inhoud van dit project is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie en het beeld- en geluidmateriaal, zoals die in deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever vermenigvuldigd worden.

Kijk voor meer informatie op www.cubiss.nl/webshop.

© Cubiss, 2017